نکات مشاوره ای

حذفیات کنکور تجربی ۱۴۰۲

حذفیات کنکور تجربی ۱۴۰۲

حذفیات کنکور تجربی ۱۴۰۲

حذفیات کنکور تجربی ۱۴۰۲ شامل چه مواردی می شود؟ برای اینکه بتوانید برای درس خواندن و جمع بندی در فرصت باقیمانده به خوبی برنامه ریزی کنید لازم است درمورد حذفیات کنکور تجربی ۱۴۰۲ اطلاعات کافی داشته باشید.

حذفیات کنکور سراسری بخشهایی از کتاب درسی است که هر ساله سازمان سنجش فهرستی از آن را منتشر می کند و در آزمون سراسری دی ماه ۱۴۰۱ و تیر ماه ۱۴۰۲ نباید از آنها سوالی طرح شود.

طبق آخرین بررسی های اوج یادگیری حذفیات کنکور تجربی ۱۴۰۲ عبارتند از:

زیست شناسی ۱ پایه دهم: کد ۱۱۰۲۱۶

 • مطالب مشخص شده در کتاب با عنوان «بیشتر بدانید» و «واژه شناسی»
 • سوالهای عددی و محاسباتی در هر شکل و سطحی
 • فرمول ساختاری مواد شیمیایی
 • سوال از شکلهای مشخص شده در کتاب درسی با عنوان «غیرمجاز بودن طرح سوال»
 • در دوره همه گیری کرونا بخشی از کتاب طبق بخشنامه آموزش و پرورش جزو مطالعه آزاد بوده و یا عنوان «طرح سوال از مباحث زیر مطابق با برنامه وضعیت قرمز مجاز نیست» مشخص شده است که عبارتند از:
 • فصل اول: از زیست شناسی در خدمت انسان تا آخر گفتار ۱
 • فصل دوم: گفتار ۳
 • فصل سوم: از ظرفیتهای تنفسی تا آخر گفتار ۲
 • فصل چهارم: از تنظیم دستگاه گردش خون تا آخر گفتار ۲ و گفتار ۴
 • فصل پنجم: از تخلیه ادرار تا آخر گفتار ۲
 • فصل ششم: از ترکیبات دیگر در گیاهان تا آخر گفتار ۱ و از سازش با محیط تا آخر فصل
 • فصل هفتم: از بهبود خاک تا آخر گفتار ۱ و از روشهای دیگر به دست آوردن مواد غذایی در گیاهان تا آخر گفتار ۲

زیست شناسی ۲ پایه یازدهم: کد ۱۱۱۲۱۶

 • مطالب مشخص شده در کتاب با عنوان «بیشتر بدانید» و «واژه شناسی»
 • سوالهای عددی و محاسباتی در هر شکل و سطحی
 • فرمول ساختاری مواد شیمیایی
 • سوال از شکلهایی که در کتاب درسی با عنوان «غیرمجاز بودن طرح سوال» مشخص شده‌ اند.
روش درس خواندن برای کنکور فیزیک استاد مسعودی
ادامه مطلب

پکیچ کنکور آسان است منطبق بر آخرین حذفیات کنکور تجربی 1402 میباشد که برای سفارش آن میتوانید با شماره 02166552600 تماس حاصل فرمایید.

زیست شناسی ۳ پایه دوازدهم: کد ۱۱۲۲۱۶

 • مطالب مشخص شده در کتاب با عنوان «بیشتر بدانید» و «واژه شناسی»
 • سوالهای عددی و محاسباتی در هر شکل و سطحی
 • فرمول ساختاری مواد شیمیایی
 • سوال از شکلهایی که در کتاب درسی با عنوان «غیرمجاز بودن طرح سوال» مشخص شده‌ اند.

حذفیات کنکور تجربی ۱۴۰۲

 

فیزیک ۱ پایه دهم: کد ۱۱۰۲۱۴

 • تاریخ علمها، پانویسها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیتهای تحقیقی، جدولها، پیوستها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند و داده های مندرج در بعضی از سوالات و مسائل که به یاد سپردن آنها لازم نیست.
 • در بسیاری از قسمتهای کتاب درسی، محدودیتهایی در آموزش و ارزشیابی اعلام شده که در طرح سوالات رعایت نمی شوند. مثل بررسی حالتهایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا همه حالتهایی که در آنها تجزیه بردار لازم است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نیست.
 • در دوره کرونا طبق بخشنامه آموزش و پرورش بخشهایی با عنوان «طرح سوال از مباحث زیر مطابق با برنامه وضعیت قرمز مجاز نیست» مشخص شده اند:
 • فصل ۱: بخش ۱-۶ و سوالات و مساله های مرتبط با آن در آخر فصل
 • فصل ۲: بخش ۲-۲ و ۲-۵ و سوالات و مساله های مرتبط با آن در آخر فصل
 • فصل ۳: صفحه ۷۵ و ۷۶ (بازده) و سوالات و مساله های مرتبط با آن در آخر فصل
 • فصل ۴: صفحه ۹۲ تا ۹۵ (انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیرعادی آب) بخش ۴-۵ و سوالات و مساله های مرتبط با آنها در آخر فصل

برای دریافت مشاوره کنکور تجربی تضمینی با 09121003198 تماس بگیرید.

فیزیک ۲ پایه یازدهم: کد ۱۱۱۲۴۴

 • تاریخ علمها، پانویسها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیتهای تحقیقی، جدولها، پیوستها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند و داده های مندرج در بعضی از سوالات و مسائل که به یاد سپردن آنها لازم نیست.
 • در بسیاری از قسمتهای کتاب درسی، محدودیتهایی در آموزش و ارزشیابی اعلام شده که در طرح سوالات رعایت نمی شوند. مثل بررسی حالتهایی که نیروها و میدانهای الکتریکی هم راستا یا عمود برهم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شود و سایر به هم بستنهای مقاومتها به جز به هم بستن متوالی و موازی جزء هدفهای برنامه درسی این کتاب نیست.
تست زنی نمونه سوالات کنکور با یادگیری آسان
ادامه مطلب

فیزیک ۳ پایه دوازدهم: کد ۱۱۲۲۴۴

 • تاریخ علمها، پانویسها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیتهای تحقیقی، جدولها، پیوستها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند و داده های مندرج در بعضی از سوالات و مسائل که به یاد سپردن آنها لازم نیست.
 • در بسیاری از قسمتهای کتاب درسی، محدودیتهایی در آموزش و ارزشیابی اعلام شده که در طرح سوالات رعایت نمی شوند. مثل بررسی حالتهایی که نیروها هم راستا یا عمود برهم نیستند یا همه حالتهایی که در آنها نیاز به تجزیه بردار است جزء هدفهای برنامه درسی این کتاب نیست.

ریاضی ۲ پایه یازدهم: کد ۱۱۱۲۱۱

 • همه مطالب بخش خواندنیهای کتاب

ریاضی ۳ پایه دوازدهم: کد ۱۱۲۲۱۱

 • همه مطالب بخش خواندنیهای کتاب

 

حذفیات کنکور تجربی ۱۴۰۲ در درسهای مشترک رشته های تجربی و ریاضی:

شیمی ۱ پایه دهم: کد ۱۱۰۲۱۰

 • سوال از محتوای «در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید»
 • حفظ کردن معادله های شیمیایی
 • حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیبهای آلی پیچیده
 • رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی
 • در دوره کرونا طبق بخشنامه آموزش و پرورش بخشهایی با عنوان «طرح سوال از مباحث زیر مطابق با برنامه وضعیت قرمز مجاز نیست» مشخص شده اند:
 • فصل ۱: از اول فصل تا صفحه ۴ از نورکلید شناخت جهان تا صفحه ۲۱
 • فصل ۲: اول فصل – هوا معجونی ارزشمند – پیوند با صنعت صفحه ۵۱ – اکسیژن گازی واکنش پذیر – در میان تارنماها – رفتار اکسیدها فلزی و نافلزی – پیوند با زندگی صفحه ۶۰ – چه بر سر هوا می آوریم تا صفحه ۷۳ – توسعه پایدار
 • فصل ۳: آب آهنگ زندگی تا صفحه ۸۹ – پیوند با صنعت صفحه ۹۷ – آب و دیگر حلالها – پیوند با زندگی صفحه ۱۱۰ و ۱۱۵ – ردپای آب در زندگی تا اول پیوند با زندگی صفحه ۸۷
میزان درصد قبولی کنکور پزشکی 1401
ادامه مطلب

شیمی ۲ پایه یازدهم: کد ۱۱۱۲۱۰

 • سوال از محتوای «در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید»
 • نامگذاری ترکیبهای آلی به جز آلکانها
 • حفظ کردن اسم و فرمول شیمیایی ترکیبهای آلی پیچیده
 • رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی
 • حفظ کردن معادله های شیمیایی

شیمی ۳ پایه دوازدهم: کد ۱۱۲۲۱۰

 • سوال از محتوای «در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید»
 • حفظ کردن اسم و فرمول شیمیایی ترکیبهای آلی پیچیده
 • حفظ کردن معادله های شیمیایی
 • رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی

زمین شناسی پایه یازدهم: کد ۱۱۱۲۳۷

 • بیشتر بدانیدها و مفاخر ایران و جهان

ریاضی ۱ پایه دهم: کد ۱۱۰۲۱۱

 • همه مطالب بخش خواندنیهای کتاب

 

این موارد حذفیات کنکور تجربی ۱۴۰۲ هستند که نباید از آنها سوالی طرح شود؛ پس نیازی نیست برای خواندن آنها زمانی را صرف کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت برنامه درسی می توانید با مشاوران استاد حسین احمدی در تماس باشید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *